Organisatie

Het bestuur behartigt de belangen van de leden zo goed mogelijk.
 
Bestuursleden worden gevraagd of stellen zich kandidaat voor een bestuursfunctie. Kandidaat bestuurs – leden worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering: deze keurt de aanstelling goed dan wel af.Tijdens de Algemene Vergadering kunnen de leden op democratische wijze invloed uitoefenen op de besluitvorming van de vereniging.