Peter Geerts

Vanuit de concreetheid van het schilderkunstige idioom wil ik komen tot een vormgeving van mijn totale waarnemen waarin alle facetten van de waarneming samen komen: een architectuur van waarneming. Juist in de constante wisselwerking tussen object (de omringende wereld) en subject (ik) manifesteert zich de waarneming. De verbeelding hiervan formuleer ik in een fundamentele schilderkunst, omdat dit voor mij de mogelijkheid biedt door te dringen tot de essentie van deze waarneming. In dit streven naar een zuivere schilderkunst kom ik tot een ordening van een zo vrij mogelijke associatie van beeldelementen. Het werk staat in een duidelijke abstracte schilderstraditie waarin ik poog tot een synthese van het constructieve element en het expressieve schildergebaar te komen.

De drang naar “open-heid”, het toelaten van “toeval”, daarmee de vrijheid nemend om vanuit een “beginpunt” het werk te laten “groeien”, is voor mij een belangrijk gegeven in mijn werk. De ingrepen die ik pleeg, roepen op zich weer andere ingrepen op en als er dan een “stevige compositie”ontstaat, kan vandaaruit weer verder gewerkt worden tot een beeld(-gegeven) dat vanuit zichzelf aangeeft hoe het “af”-gemaakt dient te worden.

Dit organische verloop, dat door ingrepen een richting “uitlokt”, of “wijst”, moet het kader dat als uitgangspunt wordt genomen tot het beeld laten groeien : helder worden : concreet gemaakt worden ! Hierbij speelt het “niet afwijzen” van beeld-elementen een rol en is het “schilderkunstige” altijd leidend. Dit kan alleen als ik met “open vizier” te werk ga, en dat is wat ik aan John Cage zo inspirerend vind: het oorspronkelijke , autonome, verrassende van een compositie.

De schilderkunstige middelen, los van vooropgezette betekenis te “componeren” is wat ik zie als een grote overeenkomst met de muziek, immers: de 4 elementaire delen van de muziek: nogmaals Toonhoogte; Toonklank; Toonsterkte en Toonduur zijn in principe abstracte gegevens evenals de pure beeld-elementen in een schilderij. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik, wil ik tot een “zuivere” schilderkunst komen, ik dat alleen in de abstracte traditie kan doen.

Bezoekadres: Curieweg 12 Zwolle
www.petergeerts.nl