De BZK is in 1987 opgericht als een ‘actie – en contactgroep tegenover provincie, plaatselijke overheden en culturele instanties.’ Sindsdien heeft de vereniging gefunctioneerd als bakermat voor vele activiteiten op het gebied van de beeldende kunst zoals het uitwisselingsproject met kunstenaars van de Duitse stad Lünen; verschillende exposities in galeries, tentoonstellingsruimten en Musea; elk jaar de Open Ateliers.