Over BZK

Geschiedenis van de BZK

In de zomer van 1987 kwam in het Langhuis in de Goudsteeg een stel Zwolse kunstenaars bij elkaar om een vereniging op te richten. Aanleiding was de afschaffing van de Beeldende Kunstenaars Regeling per 1 januari 1987 door de overheid.

De nieuwe Belangenvereniging Zwolse Kunstenaars (BZK) wilde ‘een actie- en contactgroep tegenover provincie, plaatselijke overheden en culturele instanties’ zijn. Professionele schilders, beeldhouwers, keramisten, vormgevers, performers en fotografen die werken binnen de gemeentegrenzen kunnen lid worden. Gevraagd en ongevraagd probeert de BZK de belangen van Zwolse kunstenaars te behartigen. Hoewel de BZK de afgelopen decennia via uitwisselingen door het hele land en ook in de Duitse partnerstad Lünen heeft geëxposeerd, blijft het streven naar een professioneel podium voor hedendaagse kunst in Zwolle een belangrijk aandachtspunt.

Een van de manieren om een inkomen te verwerven was voor de kunstenaar het openstellen van het atelier om op die manier direct aan belangstellenden kunst te verkopen. De BZK was in Overijssel de eerste die in 1989 het fenomeen Open Ateliers organiseerde. Het vormt nog steeds de kernactiviteit van de vereniging, ook al is de BZK niet de enige meer. Tegenwoordig zijn er atelierroutes in overvloed. In 2018 organiseerde de BZK voor de 30ste keer, met hulp van vele sponsoren, de Open Ateliers.

Doel van de BZK

  • Leden informeren over activiteiten die in het belang zijn van de kunstenaar, zoals: tentoonstellingsmogelijkheden, kunstmarkten, kunstveilingen, vergaderingen, lezingen etc.
  • Leden een podium bieden voor hun werk en de beroepsmatige interesse prikkelen en onderhouden.
  • Overleg met musea en andere cultuurorganisaties.
  • Het publiek een inzage geven in het aanbod van kunstenaars in Zwolle

Organisatie van de BZK

Het bestuur behartigt de belangen van de leden zo goed mogelijk. Bestuursleden worden gevraagd of stellen zich kandidaat voor een bestuursfunctie. Kandidaat bestuurs – leden worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering: deze keurt de aanstelling goed dan wel af. Tijdens de Algemene Vergadering kunnen de leden op democratische wijze invloed uitoefenen op de besluitvorming van de vereniging.

 

Het bestuur

Voorzitter: Pim Trooster

Secretaris: Saskia Wevers

Penningmeester: Marie-Jeanatte Quist