Standpunten van BZK

· De BZK pleit voor de realisatie van een onafhankelijk en professioneel podium voor hedendaagse autonome (experimentele) beeldende kunst in Zwolle. Een podium met een jaarprogramma dat een schakel (een middensegment) vormt tussen het atelier van de kunstenaar (de broedplaatsen/atelierpanden) en de grote kunstinstellingen, in ons geval De Fundatie. In zo’n podium is ruimte voor stedelijke en regionale kunstenaars. Om dit podium te realiseren neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid zoals in gemeentelijk kunstbeleidsplan wordt verwoord, en draagt bij in de benodigde financiële middelen. Ook bij de zoektocht naar een geschikte locatie is de gemeente een belangrijke partij.

· De BZK stelt het grote belang van voldoende betaalbare en geschikte ateliers voor professionele beeldend kunstenaars in Zwolle voorop. Ateliers voor zowel autonome als toegepast beeldend kunstenaars. Met autonome kunstenaars bedoelen we: kunstenaars die in de eerste plaats werk maken vanuit een sterke persoonlijke ambitie en intentie (een gedachte, een gevoel, een intuïtie), waar de kunstenaar als het ware zijn of haar eigen opdrachtgever is. Hiermee onderscheiden ze zich van de toegepaste kunstenaars die meestal werk in opdracht vervaardigen.

De autonome beelden kunstenaars zien hun atelierbelangen goed vertegenwoordigd door Stichting Ateliers Zwolle. Betaalbaar en geschikt dus. Met geschikt wordt ook bedoeld: wat beteft grootte en indeling geschikt om ook lessen aan groepen te kunnen aanbieden. Autonome beeldend kunstenaars geven immers vorm aan de Zwolse kunsteducatie, dus is er een algemeen Zwols belang in het geding.

· De BZK pleit voor een hechtere band tussen De Fundatie als grote Zwolse kunstinstelling en Zwolse beeldend kunstenaars. Concreet betekent dit: meer mogelijkheden tot exposeren dan tot nu toe het geval was. De Fundatie stelt zich opener op naar de Zwolse beeldende kunst.