Saskia Zwiers

Mijn fascinaties zijn onmetelijkheid, leegte, licht, (de) ruimte.
Zware woorden, die gevat moeten worden in lichte, poëtische beelden.

Bezoekadres: Cyclamenstraat 16, 8013 XK Zwolle
Website: www.saskiazwiers.nl